Globalna Organizacja Demokratyczna

Globalna Organizacja Demokratyczna (O) jest demokracją obywatelską.

Globalna Organizacja Demokratyczna stanowi jednocześnie organizacyjną część Wielkiego Projektu.

Jest ona wzorowana takim modelem współzarządzania, jak socjokracja.

Globalna organizacja demokratyczna chce być otwartym wzorem organizacyjnym, w którym wszystkie modele demokratyczne są doskonale zintegrowane.

Streszczenie :

Globalna Organizacja Demokratyczna w skrócie:

Wprowadzenie do Globalnej Organizacji Demokratycznej

Jak organizować się ?

ODG (Globalna Organizacja Demokratyczna) pozwala każdemu brać udział w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą.

W konsekwencji wybory, których każdy musi dokonać, mogą dotyczyć zarówno decyzji lokalnych, jak i szerszych obszarów.

Mieszkańcy jednego miasta nie muszą ingerować w wybory innej miejscowości. Ale każdy decyzje dotyczące ludzkości muszą być podejmowane kolegialnie. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie różnych poziomów zespołów.

Stąd nierynkowa organizacja proponowana przez MOCICA: utworzenie Globalnej Organizacji Demokratycznej lub O.D.G..

5 poziomów w skrócie: