Transport – Logistyka – Dystrybucja

Jakie są problemy naszego społeczeństwa w transporcie, logistyce i dystrybucji?

Dzisiaj transport cierpi z powodu zbyt intensywnego handlu. Między transportem drogowym, powietrznym i morskim odpowiada za blisko 20% całkowitej emisji CO2 na świecie .. I to w ciągłym wroście, funkcjonując prawie wyłącznie na ropie. Wojna handlowa spowodowała masową delokalizacjȩ do krajów o taniej sile roboczej. Najbardziej konkurencyjne firmy, często zlokalizowane w Azji, zalały rynki zachodnie. Niektóre produkty krążą po całym świecie między wydobyciem zasobów, przekształceniem, montażem zanim zostaną dostarczone konsumentowi.

Jakie są zalety społeczeństwa współdzielenia w transporcie, logistyce i dystrybucji?