Zmiana świata: Wielki Projekt.

Wielki Projekt proponuje model społeczeństwa, które uniknęłoby wiele problemów związanych z pieniędzmi.

Pieniądze są przyczyną wielu nadużyć (patrz Raport). I bez względu na to, czy są ekologiczne, ekonomiczne, społeczne czy ludzkie, nie da siȩ już ich znieść. Dlatego Wielki Projekt MOCICA proponuje przeniesienie się do lepszego świata, bez pieniędzy. Odkryj Wielki Projekt poniżej…

Streszczenie :

Wielki Projekt, w skrócie:

Oto kluczowe punkty, które wspierają tezę, że organizacja bez pieniędzy może uratować świat. W rzeczywistości te ostatnie stanowią podstawę Wielkiego Projektu. Odpowiadają one dziedzinom: Środowisko / Gospodarka / Polityka / Społeczeństwo / Człowiek. iWele odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w: FAQ, a więcej informacji na te tematy w: Dokumenty.

Gospodarka :

System gospodarczy bez pieniędzy chroni przed kryzysami finansowymi, bankructwami, zwolnieniami z pracy itp.
Umożliwia on wysoką jakość zrównoważonej produkcji i uwolnienie od nadmiernego obciążenia pracą.
Odejście od konkurencyjności i wyznaczonego zysku ułatwi elastyczność, automatyzację i współpracę.
Bez ograniczeń środkami finansowymi, organizacja będzie bardziej wolna, płynna i wydajna.

Środowisko :

Po pierwsze rozwiązania środowiskowe istnieją. Z drugiej strony mechanizmy systemu finansowego spowalniają lub wręcz uniemożliwiają ich rozwój.
Jednak w świecie bez pieniędzy będziemy mogli swobodnie ograniczać działalność człowieka, bez reperkusji ekonomicznych..
Tak więc koniec pieniędzy umożliwiłby zmiany społeczne, których wymaga kryzys klimatyczny, na dużą skalę,

Polityka :

Systemy organizacyjne takie jak socjokracja taka organizacja jak O.D.G. jest w stanie zarządzać całą społecznością.