Do czego służy pieniądz ?

To jest pytanie, które powinno być dziś centralne: „Do czego służy pieniądz ?”. Rzeczywiście, jeśli przynosi on konkretne korzyści, posiada też drugą stronę…

Streszczenie :

Wstęp:

Należy pochylić siȩ nad tym tematem z dużą odpowiedzialnością. W rzeczywistości, dane wykorzystane do naszych badań pochodą ze zweryfikowanych źródeł. To znaczy książki, badania naukowe i/lub uniwersyteckie, raporty organizacji pozarządowych lub służb publicznych.
Chcemy pokazać, że przedstawiona wiedza pochodzi z wielu witryn i jest zrozumiała dla wszystkich.

Poniższe pytania od kilku lat stanowią podstawę naszej pracy.
Na początek pytanie nr 1 pojawia się, gdy widzimy stan obecnego świata.
Następnie pytanie nr 2 umożliwia sporządzenie raportu,
Wreszcie pytanie nr 3 doprowadziło nas do zbudowania Wielkiego Projektu.

Pytanie nr.1

Najpierw odpowiedzieliśmy na następujące pytanie:

“Na co są pieniądze?”

Następnie wnioski doprowadziły nas do sformułowania pytania nr 2.

Pytanie nr.2

Na początek sformułowaliśmy następującą hipotezę:

„Czy obecne nieprawidłowości w społeczeństwach wynikają z używania pieniędzy?”

Następnie wydedukowaliśmy obserwowalne konsekwencje, umieściliśmy fakty w perspektywie, aby określić słuszność hipotezy.