Do czego służy pieniądz ?

To jest pytanie, które powinno być dziś centralne: „Do czego służy pieniądz ?”. Rzeczywiście, jeśli przynosi on konkretne korzyści, posiada też drugą stronę…

Streszczenie :

Wstęp:

Należy pochylić siȩ nad tym tematem z dużą odpowiedzialnością. W rzeczywistości, dane wykorzystane do naszych badań pochodą ze zweryfikowanych źródeł. To znaczy książki, badania naukowe i/lub uniwersyteckie, raporty organizacji pozarządowych lub służb publicznych.
Chcemy pokazać, że przedstawiona wiedza pochodzi z wielu witryn i jest zrozumiała dla wszystkich.

Poniższe pytania od kilku lat stanowią podstawę naszej pracy.
Na początek pytanie nr 1 pojawia się, gdy widzimy stan obecnego świata.
Następnie pytanie nr 2 umożliwia sporządzenie raportu,
Wreszcie pytanie nr 3 doprowadziło nas do zbudowania Wielkiego Projektu.

Pytanie nr.1

Najpierw odpowiedzieliśmy na następujące pytanie:

“Na co są pieniądze?”

Następnie wnioski doprowadziły nas do sformułowania pytania nr 2.

Pytanie nr.2

Na początek sformułowaliśmy następującą hipotezę:

„Czy obecne nieprawidłowości w społeczeństwach wynikają z używania pieniędzy?”

Następnie wydedukowaliśmy obserwowalne konsekwencje, umieściliśmy fakty w perspektywie, aby określić słuszność hipotezy.

Pytanie nr.3

Następnie przetestowaliśmy następującą hipotezę, usuwając zmienną pieniądza z każdej perspektywy społeczeństwa. Tak, jak powiązaliśmy złożone interakcje, które ją tworzą:

Czy planeta i ludzie skorzystaliby na zastąpieniu pieniędzy zasadami nierynkowymi w różnych aspektach naszego społeczeństwa?

Jakie są zalety pieniędzy?

Przede wszystkim w naszym dzisiejszym społeczeństwie dostrzegamy wiele korzyści w korzystaniu z pieniędzy.
Rzeczywiście, jest on uważany za jednostkę miary, środek wymiany i standard wartości.
Ponadto pieniądze pozwalają niektórym ludziom na osiągniȩcie lepszych rezultatów.
Umożliwiają inwestowanie w rozwój regionu, firmy lub kraju.

Czy pieniądze służą ewolucji społeczeństwa?

Ale 2700 lat po ich pojawieniu się i tylu samo latach ludzkiej i technicznej ewolucji, na co dziś używa się pieniędzy?

Są one motorem jedności czy konfrontacji? Są źródłem stabilności czy napięcia? Służą dobrobytowi czy wyczerpaniu? Czy są w centrum z konieczności czy z konwencji?

„Aby dotrzeć do prawdy, potrzeba raz w życiu
pozbyć się wszystkich opinii, które znamy,
i ponownie odbudować swój system wartości “

A quoi sert l'argent ? La citation de descartes renseigne sur la réflexion.René Descartes

Mechanizmy i konsekwencje pieniądza.

Do czego wiȩc służą pieniądze, są one środkiem, czy celem?

Gdy zastanawiamy się, po co są pieniądze, szybko uświadamiamy sobie jedno. Ewidentnie, nie można tego postrzegać jako prostego środka. Celem wszystkich firm i większości ludzi jest zarabianie pieniędzy.

Pieniądze są więc środkiem dostępu do wszystkiego. Dla każdego człowieka jest to element podstawowy. W efekcie nie jest to proste narzędzie, które miałoby charakter „neutralny”. (1).

Co więcej, swoim istnieniem góruje nad wszystkim, często nawet nad życiem. Jest niezbędnmy warunkiem potrzebnym do codziennego funkjonowania (zakup żywności, mieszkania itp.).

Jaki wpływ wywierają pieniądze?

Jakość życia każdego człowieka jest proporcjonalna do ilości zgromadzonych pieniędzy. Do tego stopnia, że ​​w konsekwencji zachęca i nagradza indywidualizm.

Co więcej, według kilku badań eksperymentalnych, pieniądze zmniejszają altruizm, wartości etyczne i kontakty społeczne.

Ponadto, dla badaczy, pieniądze skutkują skupieniem jednostki na sobie. Czyli czynią ją bardziej indywidualistyczną, a tym samym ograniczają jej tendencje pomagania innym (2).

Zwłaszcza, że ​​pieniądze krążą jak naczynia połączone: aby je zarobić, trzeba je stracić. Innymi słowy, poprawa jakości swego życia zmniejsza jakość życia innych.

Pieniądze pozwalają na inwestycje, a co za tym idzie na zarobienie jeszcze więcej pieniędzy. Z drugiej strony, im mniej mamy pieniędzy, tym mniej można zarobić (3).

Jakie są konsekwencje systemu monetarnego?

Aby być długotrwały, każdy system monetarny implikuje wysoki poziom ludzkiej aktywności i to w sposób permanenty (w celu generowania miejsc pracy, zarobków, przetrwania wobec konkurencji itp.). Nie wspominając o tym, że wymaga nieprzemyślanego marnowania naszych zasobów, powoduje masowe zanieczyszczenie i wzrost ilości odpadów. Prowadzi też do niebezpiecznej i nieodpowiedniej organizacji (4).

Ponadto pieniądze są napędem indywidualizmu i uogólnionej konkurencji. (5). Z drugiej strony jest on elementem głębokiej nierównowagi społecznej, środkiem korupcji, orężem dominacji. Wreszcie ma tę moc, by mniej lub bardziej nas kontrolować (6).

W konsekwencji dzisiaj system monetarny pokazuje swoje granice, które uniemożliwiają zmiany na dużą skalę bez „destabilizacji finansów” (7).

Kto odpowiada za problemy wynikające z użycia pieniądza?

Uważamy, że pieniądze to narzędzie, z którym po prostu trzeba dobrze się obchodzić.

Tymczasem pieniądze kształtują społeczeństwo, niezależnie od tego, jak je wykorzystujemy. Rzeczywiście, narzucają one swoje własne prawa i własne podstawy.

Po pierwsze, nie da się bez nich żyć. Po drugie, społeczeństwo może rozwijać się tylko pod warunkiem osiągania trwałych zysków, ze szkodą dla naszego środowiska. W końcu pieniądz konfrontuje wszystkie firmy i narody w permanentnej wojnie handlowej.

Jednak większość znanych nam nadużyć nie istniałaby bez niego.

Ale o jakich nadużyciach mówimy?

À quoi sert l’argent, quand on voit ses dérives ?

Jakich nadużyć moglibyśmy uniknąć w świecie bez pieniędzy?

Na co przeznacza się pieniądze? Nadużycia gospodarcze:

A quoi sert l'argent, quand on voie les ravages due à la surconsommation.
 • Masowa nadkonsumpcja
 • Konkurencja

 • Dostęp do dóbr i usług dla tych, których stać

 • Koncentracja bogactwa

 • Ograniczone badania i rozwój

 • Zatrzymywanie wiedzy (zgłoszenia patentowe)

 • Zwiększenie produktywności

 • Presja administracyjna, finansowa i handlowa

 • Potęga pieniądza

 • Przymus zawodowy

 • Bezrobocie / Zwolnienie

Na co przeznacza się pieniądze? Nadużycia środowiskowe:

A quoi sert l'argent, quand on voie le gaspillage alimentaire qui est produit par la société de consommation?
 • Działania niszczące środowisko

 • Wysoka i stała aktywność człowieka, oparta na zysku

 • Planowane starzenie się

 • Przemieszczenie

 • Koszt środowiskowy związany z działalnością finansową

 • Rosnące zanieczyszczenie

 • Grabież zasobów

 • Deregulacja klimatyczna

 • Zachęty konsumpcyjne (reklama itp.)

 • Kłusownictwo, maltretowanie zwierząt

Na co przeznacza się pieniądze? Ekscesy społeczne:

A quoi sert l'argent, quand on voie les inégalités sociales ? Il y à plus de logement vide que de sans abris.
 • Nierówności społeczne

 • Głód na świecie

 • Puste mieszkania i bezdomni

 • Poważne i radykalne nadużycia

 • Niewolnictwo monetarne

 • Niekonsekwentne społeczeństwo

 • Każdy dla siebie

Do czego służy pieniądz ? Ludzkie nadużycia :

A quoi sert l'argent, quand on voie des enfants jouer dans une décharge de plastique sur la plage.
 • Nieufność

 • Poczucie « ja »

 • Nierówność

 • Duch indywidualistyczny

 • Nauczanie zarezerwowane dla tych, który stać finansowo

 • Poczucie «odwrócenia do góry nogami»

 • Ograniczenie wyboru pracy

 • Każdy dla siebie

Konsekwencje pieniądza na świecie.

Po pierwsze, waluta istnieje od ponad 2700 lat. (8). Tak więc wiele mechanizmów myślowych, które ukształtowały nasz rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy i intelektualny, jest związanych z pieniędzmi, . Dlatego naturalnie ingeruje w nasze podejmowanie decyzji.
Ale gdy zadajemy sobie pytanie „na co dziś używa się pieniędzy?”, co obserwujemy na świecie?

Do czego służy pieniądz Po co są pieniądze na świecie ?

Kiedy zastanawiamy się, po co są pieniądze na świecie, można zauważyć , że ​​przechodzi on serię kryzysów. Rzeczywiście, lista jest długa: kryzys zasobów naturalnych (9), kryzys środowiskowy (10), kryzys gospodarczy, kryzys finansowy (11), kryzys społeczny, kryzys sanitarny (12). Ponadto na tle coraz większych dysproporcji (13).

Na pytanie „Na co są pieniądze?” Odpowiedź jest jasna.

Zwłaszcza, że ​​wyniki dostarczane przez liczne dostępne dane mówią same za siebie.

Używanie pieniędzy (w takiej czy innej formie) jako środka wymiany jest szkodliwe dla planety i jej mieszkańców.

A gdyby pieniądz zniknął?

Przede wszystkim, jego centralne zastosowanie często uniemożliwia wyobrażenie sobie świata, w którym pieniądz nie istnieje. (14). Jeśli jednak jego zniknięcie może wydawać się niewyobrażalne, to technicznie nie jest to na dzisiaj.

Rzeczywiście, pieniądz jest konwencją, którą należy zakwestionować ze względu na „odchylenia” generowane przez jego użycie.

Ponadto nie ma potrzeby posiadania pieniędzy na kultywację, budowę, naprawę, leczenie czy nauczanie. Podobnie nie potrzeba pieniędzy, aby znaleźć uczciwą, rozsądną i wydajną organizację.

Korzyści płynące z życia bez pieniędzy są liczne (do odkrycia w Wielkim Projekcie)!

Podsumowując, dziś postęp technologiczny ludzkości umożliwia uwolnienie się od niego. Dlatego to do nas należy zmiana, przejęcie kontroli nad naszą przyszłością.

„Nie można rozwiązać problemu za pomocą tego samego sposobu myślenia, który wygenerował problem”.

Albert Einstein

Musimy zmienić świat.

Najpierw musimy całkowicie zmienić system, który to stworzył i stworzyć nowe społeczeństwo, lepszy świat.

W tym celu Wielki Projekt oferuje alternatywę przejścia do społeczeństwa nierynkowego.

Przechodząc na model zarządzania bez pieniędzy, pragniemy skutecznie rozwiązać większość obecnych problemów ludzkości:

Wojna / Głód / Nierówności społeczne / Ubóstwo / Klimat / Władza / Oszustwo…

Referencje : Odnośniki