Nota prawna

Wydawca:

Jesteś aktualnie na stronie www.mocica.org stowarzyszenia MOCICA, działającego na mocy ustawy z dnia 1 lipca 1901 r., siedziba: 23 rue Henri Lepage
54000 Nancy, mail : kontakt (A@robase) mocica.org ,
której działalnością jest:
STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNE, HUMANITARNE
W celu:
– Ruch grupujący ludzi dążących do dzielenia się i świadczenia usług za darmo.
Kierownik publikacji: Jean-Philippe Huber.
Wydawca serwisu i aplikacji: MOCICA.
MOCICA jest zarejestrowana w INPI pod numerem 13 4 001 019.

Logo MOCICA jest zarejestrowane w INPI pod numerem 14 4 065 214

Teksty są własnością ich autorów.

Zabronione jest powielanie, przedstawianie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub zapisywanie wszystkich lub części tych elementów w jakiejkolwiek formie, bez podawania strony mocica.org jako jego źródła , w prezentacji treści i w oryginalnym rozmiarze źródła.

MOCICA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji prawnych, które muszą pojawić się na środkach komunikacji (ulotki, plakaty itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju dystrybucji, ani za jakiekolwiek inne naruszenie prawa w sposobach rozpowszechniania.

Host :

Strona jest hostowana przez OVH. Telefon : 09 72 10 10 07. Siedziba: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

Nazwa własna :

“MOCICA” :Stowarzyszenie MOCICA podlega prawu z dnia 1 lipca 1901 r., jako wydawca strony.

„witryna”: strona internetowa dostępna pod adresem URL www.mocica.org, a także odnosząca się do nich aplikacja, podstrony, witryny lustrzane i powiązane odmiany adresów URL.

„użytkownik Internetu”: Osoby fizyczne lub prawne, podlegające prawu prywatnemu lub publicznemu, łączące się z witryną.

Treść niezgodna:

MOCICA korzysta ze statusu hosta danych publikowanych przez internautów w serwisie w rozumieniu art. 6-I-2 ustawy o zaufaniu do gospodarki cyfrowej z dnia 21 czerwca 2004 r. Zgodnie z paragrafem 3 tego samego artykułu MOCICA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za informacje publikowane przez internautę, chyba że od chwili powzięcia wiadomości o działaniu lub informacji niezgodnej z prawem, nie działał niezwłocznie w celu usunięcia takich informacji lub uniemożliwić dostęp do niego.
Każdy użytkownik Internetu może zgłosić treści, które uzna za niezgodne z prawem, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt (A@robase) mocica.org Każde zgłoszenie, które jest niekompletne lub nie spełnia warunków nałożonych przez artykuł 6-1-5 ustawy o zaufania do gospodarki cyfrowej z dnia 21 czerwca 2004 r. nie może być uznane za podstawne. Na podstawie art. 6-I-4 ww. ustawy, każde niewłaściwe powiadomienie może pociągać za sobą odpowiedzialność jego autora i narazić go na karȩ pozbawienia wolności do jednego roku oraz grzywnȩ w wysokości 15 000 euro .

Regulamin

Witamy na stronie MOCICA – Wielki Projekt –

Wielki Proekt to ruch obywatelski, którego celem jest stworzenie społeczeństwa nierynkowego i modelu podejmowania decyzji bez liderów o nazwie ODG (Globalna Organizacja Demokratyczna), którego podstawą jest zrzeszenie obywateli w zgromadzeniach danego obszaru. Ta organizacja wymaga możliwości geolokalizacji zarejestrowanych członków.

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność.

Oczywiście nie udostępniamy Twoich danych osobowych reklamodawcom ani informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub jakiekolwiek inne dane kontaktowe).

W żadnym wypadku Twój pełny adres nie zostanie ujawniony. Zostanie on jedynie użyty do zlokalizowania Cię w przybliżeniu na mapie członków organizacji. Dzięki prostej rejestracji Twoja lokalizacja będzie widoczna w przybliżeniu z Twoim imieniem bez nazwis