Nota prawna

Wydawca:

Jesteś aktualnie na stronie www.mocica.org stowarzyszenia MOCICA, działającego na mocy ustawy z dnia 1 lipca 1901 r., siedziba: 23 rue Henri Lepage
54000 Nancy, mail : kontakt (A@robase) mocica.org ,
której działalnością jest:
STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNE, HUMANITARNE
W celu:
– Ruch grupujący ludzi dążących do dzielenia się i świadczenia usług za darmo.
Kierownik publikacji: Jean-Philippe Huber.
Wydawca serwisu i aplikacji: MOCICA.
MOCICA jest zarejestrowana w INPI pod numerem 13 4 001 019.

Logo MOCICA jest zarejestrowane w INPI pod numerem 14 4 065 214

Teksty są własnością ich autorów.

Zabronione jest powielanie, przedstawianie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub zapisywanie wszystkich lub części tych elementów w jakiejkolwiek formie, bez podawania strony mocica.org jako jego źródła , w prezentacji treści i w oryginalnym rozmiarze źródła.

MOCICA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji prawnych, które muszą pojawić się na środkach komunikacji (ulotki, plakaty itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju dystrybucji, ani za jakiekolwiek inne naruszenie prawa w sposobach rozpowszechniania.

Host :

Strona jest hostowana przez OVH. Telefon : 09 72 10 10 07. Siedziba: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

Nazwa własna :

“MOCICA” :Stowarzyszenie MOCICA podlega prawu z dnia 1 lipca 1901 r., jako wydawca strony.

„witryna”: strona internetowa dostępna pod adresem URL www.mocica.org, a także odnosząca się do nich aplikacja, podstrony, witryny lustrzane i powiązane odmiany adresów URL.

„użytkownik Internetu”: Osoby fizyczne lub prawne, podlegające prawu prywatnemu lub publicznemu, łączące się z witryną.

Treść niezgodna:

MOCICA korzysta ze statusu hosta danych publikowanych przez internautów w serwisie w rozumieniu art. 6-I-2 ustawy o zaufaniu do gospodarki cyfrowej z dnia 21 czerwca 2004 r. Zgodnie z paragrafem 3 tego samego artykułu MOCICA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za informacje publikowane przez internautę, chyba że od chwili powzięcia wiadomości o działaniu lub informacji niezgodnej z prawem, nie działał niezwłocznie w celu usunięcia takich informacji lub uniemożliwić dostęp do niego.
Każdy użytkownik Internetu może zgłosić treści, które uzna za niezgodne z prawem, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt (A@robase) mocica.org Każde zgłoszenie, które jest niekompletne lub nie spełnia warunków nałożonych przez artykuł 6-1-5 ustawy o zaufania do gospodarki cyfrowej z dnia 21 czerwca 2004 r. nie może być uznane za podstawne. Na podstawie art. 6-I-4 ww. ustawy, każde niewłaściwe powiadomienie może pociągać za sobą odpowiedzialność jego autora i narazić go na karȩ pozbawienia wolności do jednego roku oraz grzywnȩ w wysokości 15 000 euro .

Regulamin

Witamy na stronie MOCICA – Wielki Projekt –

Wielki Proekt to ruch obywatelski, którego celem jest stworzenie społeczeństwa nierynkowego i modelu podejmowania decyzji bez liderów o nazwie ODG (Globalna Organizacja Demokratyczna), którego podstawą jest zrzeszenie obywateli w zgromadzeniach danego obszaru. Ta organizacja wymaga możliwości geolokalizacji zarejestrowanych członków.

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność.

Oczywiście nie udostępniamy Twoich danych osobowych reklamodawcom ani informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub jakiekolwiek inne dane kontaktowe).

W żadnym wypadku Twój pełny adres nie zostanie ujawniony. Zostanie on jedynie użyty do zlokalizowania Cię w przybliżeniu na mapie członków organizacji. Dzięki prostej rejestracji Twoja lokalizacja będzie widoczna w przybliżeniu z Twoim imieniem bez nazwiska.

Twój adres e-mail pozwoli Ci otrzymać powiadomienie o wiadomości otrzymanej przez członka Twojego zgromadzenia, być na bieżąco informowanym o spotkaniu lub akcji organizowanej przez jedno ze zgromadzeń, do którego należysz, lub otrzymać newslettery ze strony MOCICA.

Strona jest otwarta i bezpłatna dla wszystkich użytkowników Internetu. Przeglądanie strony oznacza akceptację przez każdego użytkownika Internetu niniejszego regulaminu. Proste połączenie z witryną oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych warunków ogólnych.

Internauta oświadcza, że ​​zapoznał się z nimi w całości i akceptuje je bez ograniczeń.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków między stronami z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

Akceptacja niniejszych ogólnych warunków zakłada ze strony internautów, że posiadają niezbędną zdolność do czynności prawnych lub, w przypadku jej braku, posiadają upoważnienie opiekuna lub kuratora, swojego przedstawiciela ustawowego, jeśli są nieletni , lub posiadają pełnomocnictwo, jeśli działają w imieniu osoby prawnej.

Polityka Prywatności danych :

Informatyka i wolność

Opcjonalny charakter podania danych:

Internauci mogą wolność podawania lub nie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest niezbędne do nawigacji w serwisie.

Obowiązkowe podanie danych do rejestracji:

Przeciwnie, rejestracja na stronie MOCICA wymaga pewnej ilości danych osobowych dotyczących użytkowników Internetu. Internauci, którzy odmówią podania informacji niezbędnych do rejestracji, nie będą mogli uzyskać dostępu do platformy zarezerwowanej dla członków.

Zgodność z celem zbierania danych osobowych:

Zebrane dane osobowe podlegają przetwarzaniu komputerowemu i są zastrzeżone wyłącznie dla MOCICA.
Zebrane dane są niezbędne do prawidłowego administrowania serwisem, a także do przestrzegania zobowiązań umownych przez MOCICA.
Dane te są przechowywane przez MOCICA wyłącznie w tym charakterze. MOCICA zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w żadnym innym kontekście, ani przekazywać osobom trzecim, bez wyraźnej zgody internautów lub w przypadkach przewidzianych prawem. Zebrane dane osobowe nie podlegają przekazywaniu za granicę.
Dowiedz się więcej o plikach cookie
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu usprawnienia obsługi przez użytkownika.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu tylko wtedy, gdy są one absolutnie niezbędne do działania tej witryny.
W przypadku wszystkich innych rodzajów ciasteczek potrzebujemy Twojej zgody.
Ta strona używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pochodzą od stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Niezbędne pliki cookie:

Niezbędne ciasteczka pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez nich Witryna nie może działać poprawnie.

Ciasteczka statyczne:

Statystyczne pliki cookie pomagają MOCICA, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji, zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową.

Marketingowe pliki cookie: (Nieużywane na stronie www.mocica.org ou app.mocica.org )

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Ich elem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla indywidualnego użytkownika, a zatem bardziej wartościowe dla zewnętrznych wydawców i reklamodawców.

Celem tych plików cookie może być również identyfikacja użytkownika i/lub pozyskanie danych kontaktowych, w szczególności od podmiotów trzecich, w celu pprzyciągniȩcia Twojej uwagi, tj. poszukiwanie operacji, które byłyby przeznaczone dla Ciebie za pomocą różnych środków komunikacji (na przykład poczta, e-mail lub telemarketing).

Jeśli odrzucisz pliki cookie w całości lub w części, niektóre funkcje witryny przestaną działać i/lub nie będą działać optymalnie. Odrzucamy jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą ze złego funkcjonowania strony z powodu odmowy przyjęcia niektórych plików cookie.

Jakie dane są gromadzone na naszej stronie?

Strona MOCICA zbiera wyłącznie wiadomości e-mail od użytkowników Internetu w celu uzyskania Newslettera oraz niezbędnych lub statycznych plików cookie.

Jakie dane są gromadzone w aplikacji?

Aplikacja zbiera niezbędne lub statyczne pliki cookie. Informacje zebrane w formularzu rejestracyjnym są zapisywane w pliku skomputeryzowanym przez MOCICA, aby umożliwić członkom tej samej strefy wzajemne lokalizowanie się i tworzenie zgromadzeń, wysyłanie powiadomień, biuletynów i ogólnych informacji związanych z Wielkim Projektem. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
Zebrane dane będą przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:
– W żadnym wypadku nie podaje się pełnego adresu członka.
– Jeśli członek jest zarejestrowany (i nie należy do żadnego zgromadzenia), będą widoczne Gmina i imię.
– Adres e-mail nigdy nie jest przekazywany, ale umożliwia otrzymywanie wiadomości od członków twojego zgromadzenia, powiadomień, biuletynów.
– Numer telefonu (nieobowiązkowy) jest przekazywany tylko rzecznikom zgromadzeń, na które członek się zarejestrował.
– Adres e-mail członków pozwoli MOCICA na wysyłanie im e-maili i powiadomień.
W przypadku rezygnacji z subskrypcji wszystkie dane są usuwane.
Dane są przechowywane przez 5 lat i odnawiane domyślnie lub do czasu rezygnacji z subskrypcji lub na prośbȩ zainteresowanego.

Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu:

Dane kontaktowe wszystkich użytkowników Internetu zarejestrowanych na tej stronie są zapisywane i przechowywane w bezpiecznych warunkach, zgodnie z aktualnymi środkami technicznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych.
Możesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, zażądać ich usunięcia lub skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych.
iWęcej informacji na temat swoich praw znajdziesz na stronie cnil.fr.
Aby skorzystać z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych w tym urządzeniu, możesz skontaktować się z: kontakt (A@robase) mocica.org
Jeśli po skontaktowaniu się z nami uważasz, że Twoje prawa „Ochrona danych” nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do CNIL.
Twoje dane kontaktowe nie są przekazywane innym organizacjom i pozostają do wyłącznego użytku MOCICA.

Własność intelektualna :

MOCICA zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej.

Staramy się publikować rzetelne informacje, ale w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje związane z korzystaniem z treści serwisu oraz ewentualne błędy, które może on zawierać.

Dla informacji, strona MOCICA propnuje linki do stron zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron i zamieszczane na nich opinie. W przypadku problemów z którymś z tych linków uprzejmie dziękujemy za poinformowanie nas o tym za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wszystkie ilustracje opublikowane na stronie MOCICA podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być powielane bez ich zgody.

Jesteś upoważniony do:

Udostępniania — kopiowania, rozpowszechniania i komunikowania materiału w dowolny sposób i w dowolnym formacie.

Oferent nie może cofnąć upoważnień udzielonych w ramach licencji, o ile zastosowane są warunki niniejszej licencji.

Pod następującymi warunkami:

  • Kompetencja — Licencjobiorca musi zamieścić autoryzację Dzieła, dołączyć link do licencji i wskazać, czy dokonano jakichkolwiek modyfikacji Dzieła. Te informacje należy podać wszelkimi rozsądnymi środkami, ale nie wolno sugerować, że Oferujący popiera Ciebie lub sposób, w jaki wykorzystałeś jego Dzieło.
  • Brak użytku komercyjnego — Nie jesteś upoważniony do komercyjnego wykorzystania całości lub części materiału tego Dzieła.

  • Brak zmian
    — W przypadku remiksu, przekształceń lub tworzenia z materiału składającego się na oryginalne Dzieło, nie masz prawa do rozpowszechniania lub udostępniania zmodyfikowanego Dzieła bez uprzedniej zgody MOCICA.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz stosować żadnych warunków prawnych ani środków technicznych, które prawnie ograniczałyby innym możliwość korzystania z Dzieła w sposób opisany w licencji.

Uwagi:

  • Nie jesteś zobowiązany do przestrzegania licencji na elementy lub materiały należące do domeny publicznej lub w przypadku, gdy użytek, którego chcesz dokonać, jest objęty wyjątkiem.
  • Nie udziela się żadnej gwarancji. Licencja nie musi zapewniać wszystkich niezbędnych uprawnień do korzystania z niej. Na przykład niektóre prawa, takie jak prawa osobiste, prawa do danych osobowych i prawa do wizerunku, mogą ograniczać korzystanie z nich.

Również do poznania …