Odkryj krok po kroku, jak to działa.

Tutaj znajdziesz zasoby niezbędne do zrozumienia aplikacji, zespołów i ich działania.

1 Zarejestruj się na najbliższe spotkanie.

2 Odkryj tutoriale poznaj zasady wymiany zarówno w sieciach jak i podczas spotkań.

3 Od 4 do 5 członków, nie wahaj się zorganizować spotkanie.

4 Przećwicz organizowanie spotkań według zaproponowanego modelu i dopasuj go do swoich potrzeb.

Spotkać się: poznać siebie nawzajem pomagać i wzmocnić spójność grupy.

Zorganizować się: spotykając się regularnie, wybrając koordynatora i koordynatorów, przeprowadzając czynności, przydzielając role: Sekcja „Agenda” umożliwia planowanie spotkań w tym konkretnym celu.

Rozwijać autonomię:
• Zmniejszenie naszych potrzeb (energia, żywność itp.)
• Rozwijanie naszego wkładu (np. wspólne ogrody, energia odnawialna itp.)
• Poznać możliwości grupy (umiejętności, uprawne ogrody, dostępne narzędzia itp.)
• Rozwijanie naszych umiejętności (odzyskiwanie, ponowne użytkowanie, ogrodnictwo, naprawa itp.)

Rozpowszechnianie projektu: (plakaty, ulotki, sieci społecznościowe, prezentacje publiczne, media itp.)

Propozycja jakiejkolwiek inicjatywy na rzecz projektu i wspólnego celu.

Masz możliwość tworzenia zgromadzeń obywatelskich lub tematycznych.

Zgromadzenia tematyczne gromadzą lokalne podmioty z tego samego sektora (zdrowie, żywność, edukacja, badania itp.), ztego samego przedsiębiorstwa lub realizującego określoną misję (przyjmowanie nowych członków, usługi naprawcze, edukacja itp.) .

Pozwalają działać już teraz, ale także ustrukturyzować organizację wszystkich członków aż do następnego etapu: modelu nierynkowego!

Aby stworzyć swój zespół, w lewym spisie kliknij na “z