Subskrybuj    Facebook Twitter Google Plus Pinterest Mail

MOCICA

Trzy etapy aby zmienić świat

Podsumowanie

I. Odpowiednie rozwiązanie

Bez pieniędzy: w kierunku ogólnego porozumienia

Dobry kontekst

Nasze uwarunkowanie ukształtowały się długo przed naszymi narodzinami, tak więc trudno jest nam zrozumieć konsekwencje, jakie poniesie ludzkie zachowanie w związku z upadkiem systemu monetarnego. Bez wyjątku, wszystkie będą one korzystne, a my postaramy się je Wam przedstawić.

Po pierwsze, zmiana paradygmatu wyeliminuje ducha rywalizacji i chęć dominacji, nie pozwoli nikomu na wywieranie nacisku na innych ludziach lub zachęcać do materialnych pragnień…

Po drugie, nie będziemy już więcej posiadać stresu związanego z obowiązkami, długami, wydajnością i konfliktami, które z nich wynikają. Nasze umysły pozostaną więc bardziej otwarte na innych.

Co więcej, nasze zachowanie jest nierozerwalnie powiązane z wizerunkiem nas samych, które przedstawiamy innym, ponieważ chcemy być lubiani i doceniani. Bez systemu monetarnego, podstawy naszej osobowości są obnażone, ponieważ nie możemy się dłużej kryć za logiką narzuconą przez system jakim jest system monetarny. Nikt nie padnie ofiarą bezrobocia i nie będzie twierdził, że cierpi z powodu systemy, który nie pozostawia mu wyboru. Nasze działania lub „nasze niedziałania” odsłonią naszą prawdziwa osobowość, przyciągając uwagę wszystkich tych, którzy nas otaczają.

Jest to podstawowa kwestia: nasza wizja świata i innych nie będzie się już dłużej opierać na Posiadaniu, lecz na Byciu. Ten nowy sposób patrzenia na rzeczy nie będzie wymagał od nas żadnej pracy, ponieważ ten nowy sposób myślenia i bycia będzie szczęśliwa i nieuniknioną konsekwencja zmian. Taka zmiana jest niezwykle korzystna dla naszych społecznych stosunków do takiego stopnia, że większości z nas trudno jest to sobie dzisiaj wyobrazić.

Prawdziwa natura człowieka to szczęście, nadawanie sensu życiu, otaczanie się zdrowym kręgiem społecznym, życie dobrym i ekscytującym życiem. Aby to robić, każdy człowiek potrzebuje możliwości.

W świecie, gdzie nie polegałoby się już na statusie finansowym, i gdzie absolutna wolność byłaby wszystkim dostępna, nikt nie zostałby w domu zbyt długo nie robiąc nic. W rzeczywistości, każdy byłby zmuszony do rozpoczęcia osobistych projektów, które byłyby często powiązane z grupami, ponieważ w głębi jesteśmy zwierzętami społecznymi.

Dlaczego bycie wolnym od wszystkiego (z wyjątkiem indywidualnych osiągnięć), miałoby nas pchać w chaotyczny i niebezpieczny świat? Póki co to obecny system jest niebezpiecznie chaotyczny i groźny. Bycie nieustannie obserwowanym i monitorowanym nie chroni nas przed niczym, jest to po prostu konieczność generowana przez system, który wymyśla swoje własne potrzeby. Nie ma potrzeby posiadania gaśnicy, jeśli nie ma pożaru.

Nie ma potrzeby stosowania gaśnic, gdy nie ma pożaru.

Koniec uwarunkowań

Wyobrażając sobie świat bez pieniędzy, źle zakładamy niestabilny i chaotyczny scenariusz, a więc i zagrożenie. Widząc codziennie w mediach jak bardzo człowiek może być agresywny i egoistyczny, wyobrażamy sobie kompletna katastrofę jeśli pomyślimy, że człowiek ten był całkowicie wolny. Ten błąd naszego wyobrażenia jest tylko odbiciem naszego głębokiego uwarunkowania.

Im więcej zwierze jest zamknięte w małej klatce, tym bardziej agresywne się staję, nie przez swoją naturę, lecz uwarunkowania. Im bardziej człowiek jest uwięziony prze system, tym bardziej walczy, staje się bardziej agresywny, staje się indywidualistą i zniszczeniem. Możemy się zgodzić, że ludzie, którzy mają największe możliwości finansowe, a co za tym idzie, największą wolność, są bardziej spokojni i lepiej zintegrowani ze społeczeństwem.

Przemoc i indywidualizm generowane są proporcjonalnie do jednostek oddzielanych przez system.

Wolność jest niezaprzeczalnie ułatwiającym warunkiem i łącznikiem do społeczeństwa. Jeśli jej brak, prowadzi do agresji i konfliktów.

Ego: regulator człowieka w Wolnym Świecie

Obecnie zbyt wielu ludzi, którzy pracują czuja się bezużyteczni. Nie można być szczęśliwym myśląc, że jest się „dobrym do niczego”. To jest podstawą satysfakcji, która nie istniałaby bez ego.

Nasz obecny system pozwala nam czuć na wiele sposobów, że jesteśmy przydatni nie przynosząc żadnych realnych korzyści dla życia: tak długo, jak będziemy brali udział w systemie monetarnym i wszystkich jego formach. W wolnym świecie jutra jedynym sposobem by czuć się użytecznym jest pomaganie innym ludziom i istotom na naszej planecie. Nie będzie żadnej aktywności, która pozwoli nam czuć się bezużytecznym bez dawania czegoś drugiemu człowiekowi i naturze, jednym słowem, życiu.

Życie samemu sobie nie przyniesie nic więcej jak tylko chęć przystąpienia do kręgu społecznego. Korzyści poniesiemy nie tylko z utrzymania wszystkich istotnych zawodów naszego życia (rolnik, rzemieślnik, uzdrowiciel, naukowiec, badacz, nauczyciel), ale również z masowej siły wolontariatu.

W celu zaspokojenia własnego Ego, altruizm będzie niezbędnym i naturalnym stanem zauważalnym w każdym człowieku.

W materialistycznym świecie, w którym żyjemy, sukces oznacza tylko sukces finansowy, nabywanie dóbr materialnych, zdobycie miejsca w hierarchii, władzy i popularności. W świecie bycia sukces może być połączony tylko z popularnością. Ego będzie doceniane w kategoriach naszych ludzkich wartości bez żadnych innych możliwości.

Ego ma kształt i zdefiniowane aspekty. Nie jest bardziej samolubne niż hojne. Jest posłuszne wobec tylko jednego prawa: być docenianym. Aby mieć to uczucie i czuć się potrzebnym, Ego będzie szukać poczucia własnej wartości w oparciu o altruizm. W ten sam sposób, będzie szukać swojego odbicia w oczach innych.

Znalezienie celu z życiu społeczeństwa jest niezbędne aby nadać sens naszej egzystencji. Każdy z nas odgrywa rolę w tożsamości społeczeństwa, dlatego jesteśmy zawsze pożądani. Jest to niezbędne dla naszego poczucia równowagi i szczęścia. Dlaczego mamy sobie tego odmówić, skoro nic nas nie powstrzymuje, żeby to mieć?

Potrzeba Wolnego Świata

Dla optymalnej i naturalnej ewolucji społeczeństwa nie potrzebujemy kultury organizacyjnej, dogmatów czy “nadrzędnego” autorytetu w celu sprawdzenia, co jest dla nas dobre, a co złe. To, co jest korzystne dla społeczeństwa spowoduje szał, który naturalnie zniknie. Jest to bardzo proste.

Marketing szeptany i źródła informacji są wystarczająco zdecydowane, by dać znać wszystkim ludziom, gdzie iść by zaspokoić swoje potrzeby. A dzięki Ego możemy mieć pewność wysokiej jakości usług. Motywacja do zdobywania doświadczeń będzie motorem do osiągania profesjonalizmu. Nikt nie będzie chciał się czuć bezużytecznym lub niekompetentnym w swojej dziedzinie. Będziemy naturalnie dążyć do uznania, sławy, dobrej reputacji w celu potwierdzenia naszego Ego.

Będziemy mogli mieć pełne zaufanie do naszych wyborów ponieważ będą one po prostu lepsze. Nikt nie będzie udawał, że wie lepiej niż inni, co jest dla nich najlepsze. Aby dokonywać dobrych wyborów potrzebujemy jedynie naszego indywidualnego sumienia.

Jest nas na Ziemi około 7 miliardów i właśnie tylu z nas trzeba przekonać, że to jest dal nas najlepszy system. Jednakże, tylko jeden system pasuje do każdego z nas. Krótko mówiąc, jest nas 7 miliardów i wszyscy nadal popełniamy błędy.

W celu rozwijania się w dobrym kierunku możemy wdrożyć w życie system, który będzie pasował wszystkim i będzie najlepszy. System, w którym zawsze posługiwała się natura: testowanie Wolnego Świata.

Będziemy podążali właściwą drogą, ponieważ taka istnieje, eksperymentuje, proponowanie idee, zasady i przekonania, ale nie narzuca ich innym. Aby system mógł działać, każdy musi się na niego zgodzić.

Dodatkowo musimy spojrzeć na masowe błędy narzucane przez polityków, naukowców i ideologów, którzy totalitarnie głoszą swoją wyższość, co spowodowało, że przestaliśmy myśleć za nas samych.

Prosząc wszystkich aby stanęli w obronie własnych ideologii, wiary i przekonań poprzez osobiste, indywidualne doświadczenia, odkryjemy ewolucyjny, "biologiczny" system: naturalny dobór tego co dobre dla człowieka oparte jest na osobistych doświadczeniach i wyborach.

Taki system gwarantuje same zalety, i jest ich wiele: wolność myśli, działania, rozwój indywidualnego sumienia, rozwijanie odpowiedzialności społecznych, optymalizacji struktury społecznej, spokój w naszym klimacie społecznym, harmonia w naszym ogólnym rozwoju. W rzeczywistości, wyrobienie nawyku samodzielnego myślenia i analizowania bez zewnętrznych nacisków ochroni nas od wszelkich możliwych indoktrynacji.

Mit o panice

Gdy już raz wciągniemy się w zdarzenie, przestajemy się tego bać. Tylko nieznane nas przeraża.
Antoine de Saint-Exupéry

Badania socjologiczne oparte na wydarzeniach, które mogłyby wywoływać panikę wskazują, że w rzeczywistości nie w tym problem. W wyniku ekstremalnych zjawisk, takich jak klęski żywiołowe czy ataki terrorystyczne, badania jasno pokazują, że solidarność, dyscyplina i spokój potrafią przezwyciężyć egoizm, grabieże i panikę.

W trakcie naszych badań opartych na ponad 700 przypadkach ciężko było mi nazwać nawet kilka zdarzeń, które wywoływały panikę.
Enrico Quarantelli
Założyciel Research Centre of Catastrophes

Jeśli ta wrodzona inteligencja behawioralna przeważa w przypadku nieprzewidzianych i przerażających wydarzeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postąpimy tak również w przypadku zaplanowanych okoliczności, które wcześniej były wybrane, przygotowane i oczekiwane oraz nie pociągają one za sobą żadnych fizycznych czy materialnych strat.

II. PROJEKT MOCICA

Opiszemy tutaj projekt MOCICA. Opis ten jest traktowany jako absolutnie konieczny. Jego skuteczność będzie pochodzić z jego prostoty i elastyczności.

Projekt działa w trzech logicznych, prostych, skutecznych i pewnych krokach.

Logiczny, ponieważ podąża optymalną, chronologiczną, spójna ścieżką, zaczynając od naszej obecnej sytuacji i dążąc do wspólnych celów, ponad i poza kulturami i granicami, biorąc pod uwagę jedynie dostępne dzisiaj możliwości.

Prosty, ponieważ nie wiąże się z wywieraniem nacisku lub wielkim indywidualnym wysiłkiem oraz nie może postawić Cię w żadnej niebezpiecznej czy niepożądanej sytuacji.

Skuteczny, ponieważ w swojej prostocie i legalności, niemożliwe jest, aby spowolnić akcje jednego z jej członków, który poprzez swoje działania zaangażuje nowych członków.

Pewny, ponieważ poprzez naturę tego projektu, nic się nie stanie jeśli nie będzie globalnej zgody do jego przestrzegania. Oznacza to, że możemy przejść z jednego do drugiego etapu tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że odniesiemy sukces. Zakładając, że nie zdobędziemy niezbędnej liczby indywidualistów, będziemy po prostu dalej żyć swoim życiem w obecnym systemie. Powrócimy do naszego życia bez żadnych finansowych czy żadnych innych konsekwencji.

Mając do czynienia z ogromną zmianą paradygmatu, dążymy do globalnej strategii i zajmujemy sie tylko jej podstawami. Ten projekt ma być zwięzły, aby był jasny i prosty dla wszystkich zaangażowanych. W każdym razie, świat, w którym podsiadanie pieniędzy jest zredukowane to minimalnej konieczności jest w konsekwencji prosty.

Wszyscy członkowie MOCICA są przekonani o jednej rzeczy: nie ma żadnych przeszkód ani problemów, jest tylko dostosowywanie się.

Kawałek po kawałku można zauważyć w opisie, że przestawiliśmy już wszystko, co jest niezbędne na poziomie światowym dla powodzenia tego projektu.

Jeśli nadal jest ktoś niezdecydowany, dajmy mu czas do namysłu i wyboru, jak chcieliby, żeby ewoluowało ich życie. Jedno jest pewne: czas będzie grał na naszą korzyść.

Jedno jest pewne: czas będzie grał na naszą korzyść.

Gdy rząd gwałci prawa ludu. powstanie jest dla ludu i dla każdej cząstki ludu najświętszym prawem a zarazem najpilniejszym obowiązkiem.
Artykuł 35 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela,
25th of June, 1793

Etap 1: Zebranie

Obecnie jesteśmy na tym etapie.

Podnoszenie świadomości opiera się na dwóch punktach: prawdziwej naturze naszego obecnego systemu oraz na potrzebie wartości molarnych.

Pierwszy punkt powinien powstać poprzez powszechne przeglądanie i reakcje na dokumenty i projekt MOCICA. Dzięki Internetowi i portalom społecznościowym mamy wiele możliwości. Wiemy, że nie każdy spogląda na wiadomości z portal społecznościowych. Powinniśmy jednak zachęcić jak najwięcej ludzi jak się da, żeby odkrywali te fakty.

Dlatego upewnijmy się, że rozpowszechnimy te informacje przynajmniej pośród najbliższego kręgu społeczności: wśród przyjaciół, rodziny i kolegów z pracy.

Powiedzmy otwarcie, że przyłączamy się do ruchu. Ułatwiaj im odkrywanie naszych wartości oferując wspólne spojrzenie na sprawę. Nie zapomnij także o przyjaciołach żyjących za granicą. Nie narzucaj się, ale bądź przekonujący.

Przeczytaj projekt ty, którzy nie potrafią czytać.

Zakładajmy konta internetowe tym, którzy nie maja dostępu do internetu.

Skontaktuj się z nami jeśli możesz pomóc przetłumaczyć tekst.

Bardzo ważne jest, aby każdy znał stan umysłu projektu. By być skutecznym, musi zostać pacyfistyczny i zorganizowany. Musimy utrzymać ten stan umysłu na zawsze, w każdych okolicznościach, przykłady wartości moralnych i motywację ku zmianie.

W celu rozpowszechnienia naszego projektu, niezbędne jest by zobaczyć jego logo, tak dużego jak to tylko możliwe i noszonego przez każdego z nas. W naszych oczach ważne jest, aby każdy robił wszystko, na co go stać dzięki swojej kreatywności, aby upewnić się, że nasze logo jest widoczne wszędzie w środowisku: przypinki, ulotki, szyldy, koszulki, filmiki, projekcje.

Możesz nam również pomóc w transmitowaniu projektu na wiele różnych sposobów, które mogą być skuteczne. Aby to zrobić, zobacz rubrykę „broadcasting”.

Odmawiamy wszelkich wpłat na rzecz ruchu oraz oczekujemy twojej pomocy w postaci zasobów i możliwości dołączenia do naszego pacyfistycznego ruchu.

Wszystko zacznie działać lepiej gdy każdy z nas przywyknie do brania udziału w projekcie.

Ważne jest, aby przyłączyć się do ruchu w perspektywie długoterminowej.

Dla drugiego punktu – podnoszenia świadomości potrzeby wartości molarnych – najlepszą strategią jest po prostu pełne reprezentowanie tych wartości. Bycie otwartym, tolerancyjnym, empatycznym, życzliwym i uśmiechniętym ma zaraźliwy wpływ na tych, którzy nas otaczają. Musimy, krok po kroku, rozkoszować się tą miłą i kojąca atmosferą: jest to najlepszy sposób, aby doprowadzić do jej istnienia.

Ponadto, przyjmijmy od tej chwili odpowiedzialną i ekologiczna postawę: recycling, oszczędzanie energii, częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej, oszczędzanie wody, kupowanie lokalnych produktów, prościej mówiąc, działając dzisiaj stajemy się obywatelami jutra.

Gratyfikacje, dzielenie się, altruizm powinny być od dzisiaj stosowane. Oblicze naszej cywilizacji staje się jaśniejsze z dani na dzień. Każdego dnia powstaje coraz to więcej organizacji, które podkreślają znaczenie pomagania innym, wolnych towarów i jedzenia. Nie wahajmy się z przyłączeniem się do nich, bo dzięki temu możemy stworzyć jeszcze więcej.

Celem jest dotarcie do większości obywateli na całym świecie i zabezpieczenie fundamentalnych przekonań, zanim podejmiemy decyzję o tym jak człowiek może funkcjonować bez systemu monetarnego we wszystkich jego formach: bez banknotów, kart kredytowych, czeków, monet i przelewów.

Kiedy to się stanie?

Nawet jeśli, np. tylko strefa Euro, przestanie używać jutro pieniędzy, spowoduje to wywrócenie całego system do góry nogami. Ale taka decyzja musi być bardziej globalna, i musi reprezentować większość ludzi.

Wszyscy członkowie będą glosować razem, żeby zdecydować kiedy przejść do następnego etapu. Wierzymy, że 51% nie wystarczy by przyjąć taką decyzję i chcemy osiągnąć 95% pozytywnych głosów w celu akceptacji.

Możemy tak zrobić tylko w równoczesny sposób. Musimy się przegrupować. Żaden rząd nie jest w stanie podjąć takiej decyzji, zaczynając małymi krokami i mając nadzieję, że ostatecznie nastąpi globalna akceptacja, to nie może działać w taki sposób gdy mamy system monetarny.

Gdy juz zdobędziemy 95% pozytywnych głosów, damy sobie okres dwóch tygodni, wciągu których wykorzystamy nasze oszczędności na maksymalne zaopatrzenie naszego domu w: jedzenie, ubrania i wszystko co uważamy za niezbędne i wystarczające, aby uspokoić nasze nerwy.

Wtedy, jednego dnia, przyjdzie wielki moment: moment, w którym będziemy gotowi.

Zniesienie system monetarnego

Pewnego dnia nie będziemy już używać wszelkich środków płatności; kart bankowych, przelewów, wypłat, wymian, gotówki, czeków.

Będziemy świętować to historyczny dzień na całym świecie.

Następnego dnia przejdziemy do etapu drugiego.

Etap 2: Opanowanie sytuacji

Etap 2: Opanowanie sytuacji Nie ma nic prostszego: w celu zachowania znanej i komfortowej sytuacji, ważne jest, przede wszystkim, żeby dalej żyć tak, jak do tej pory, ale bez pieniędzy. Będziemy wdzięczni tym, którzy maja ciężka prace i ja zatrzymają, przynajmniej podczas etapu drugiego.

Uczęszczaj w swoich spotkaniach, kontynuuj naukę, przestrzegaj normalnych godzin pracy. Wykonuj swoją pracę, bez względu na to czy jesteś rzemieślnikiem, rolnikiem, policjantem, kierowca autobusu czy dentystą, dalej bądź piekarzem, budowlańcem, stolarzem, fryzjerem, kierowcą ciężarówki, kwiaciarzem, kasjerem, rybakiem, elektrykiem, itd.

Dla osób pracujących w butikach i dużych supermarketach, postaraj się zarządzać najlepiej jak potrafisz, aby zapewnić równy podział żywności i innych dóbr, pomagając najpierw tym najbardziej potrzebującym.

Musimy żyć prościej, aby innym pozwolić po prostu żyć
Gandhi

Żyj tak normalnie, na ile to możliwe. Rób swoje zakupy spożywcze, tak jak zazwyczaj to robiłeś, nie zużywaj więcej, z czasem zużywaj mniej pamiętając o tych, którzy są biedni i żyją obecnie w niepewnej sytuacji. Mierz swoje potrzeby i ogranicz się do podstaw. Jeśli jesteś świadkiem napięcia i nadużycia, pomóż przywrócić spokój i równowagę lub, jeśli to konieczne, wkrocz jako przedstawiciel moralnych wartości i zawsze bądź po stronie niestosowania przemocy.

Podsumowując, żyj tak, jak żyjesz teraz, ale bez środków, zwanych przez człowieka pieniędzmi żyj mając na uwadze dobro społeczeństwa.

Jeżeli potrafisz sobie łatwo wyobrazić jak będzie wyglądało Twoje życie (bardzo podobnie to tego, które wiedziesz dzisiaj, lecz prostsze, powiedz sobie, że takie życie będzie wiódł każdy z nas. Nie ma sensu nalegać, aby każdy zajął swoją rolę. To, co będzie oczywiste dla Ciebie, będzie również oczywiste dla innych. Ludzie będą wykorzystywać swoja wiedzę i umiejętności codziennego życia.

Ci, którzy muszą zmienić pracę przyczynia się do zwieszenia i tak ciągle rosnącej liczby siły roboczej.

Od pierwszych dni etapu drugiego, będziemy prosić wszystkich członków o zgłaszanie, kiedy wszystko będzie bezpieczne i gotowe do następnego etapu. Będziemy czekana 95% pozytywnych odpowiedzi od wszystkich członków. Następnie, kiedy sytuacja będzie oceniana jako spokojna, opanowana i bezpieczna dal wszystkich, będziemy przechodzić do następnego etapu.

Etap 3: Organizacja

Priorytety

W celu zachowania pewności i skuteczności działania dla innych, będziemy mieli stałą placówkę w krajach dobrze rozwiniętych, będziemy musieli jednak szybko zwrócić uwagę na kraje słabo rozwinięte. My sami, mamy siłę i możliwości techniczne, żeby zmieniać świat, oni nie mają.

Kraje rozwinięte będzie można podzielić na dwie grupy wolontariuszy: tych, którzy będę pomagać w codziennym życiu w swojej części globu, udostępniając swoją widzę i doświadczenie, i tych, którzy chcą podróżować do tych krajów w celach humanitarnych.

Każdy będzie mógł w tym uczestniczyć przez trzy tygodnie lub nawet trzy miesiące, albo wcale.

Zalecane nawet będą takie wyjazdy z rodziną lub przyjaciółmi, dzięki temu będzie to bardziej przyjemne i bardziej zachęcające doświadczenie dla wszystkich.

Nic nie musi być nam narzucane: podstawa wszystkiego jest dobrowolność. Jest to jedna z podstaw tego nowego paradygmatu.

Administracja

Kto będzie rządził? Prowadził nas?

Bardzo oczywiste: nikt. Zwłaszcza dzisiaj, nie będzie to dawało żadnych korzyści, więc nie będzie takiej potrzeby. Brak przywódcy to nie tylko konkretna perspektywa, ale również nieunikniona. Zapewni to zasady społeczne, które są trwałe i zdrowe, o których teraz możemy tylko pomarzyć. Brak przywódcy jest częścią natury autonomicznego społeczeństwa, autonomia jest cechą wielkiej cywilizacji.

Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.
Abraham Lincoln

Prawo i wszelkie decyzje muszą być rezultatem wspólnego wyboru, nie jednej osoby czy nawet zgromadzenie zespołu ludzi. Prawo może być znacznie prostsze i możemy mieć go znacznie mniej niż mamy dzisiaj dzięki prostemu bazowaniu na oczywistych, przejrzystych i fundamentalnych zasadach. Da to każdemu poczucie przejrzystości w zakresie naszych praw. Możemy je zdefiniować razem i w kolejnym rozdziale proponujemy zasadę, na której możemy je oprzeć, jeśli wszyscy się zgodzą.

Organizacja nie powinny mięć już nigdy pionowej struktury hierarchicznej, lecz poziomą spójność społeczeństwa. Na obszarach, w miastach, regionach i państwach będzie inteligentny i przemyślany podział potrzeb i zasobów.

Mogą być jednak wybierani przedstawiciele. Jeśli obywatele będą wyznaczeni do reprezentowania swoich społeczności, ludzi czy krajów, nie będzie to narzucone przez żadne reguły czy prawa.

Sprawiedliwość

Świat bez pieniędzy nie pociąga za sobą zniesienia naszego system sądownictwa czy sił policyjnych. Nadal będą oni odpowiedzialni za utrzymywanie naszego bezpieczeństwa i zapewnienie, że prawo jest przestrzegane.

Uważamy, że interesujące byłoby zdefiniowanie na nowo tekstów prawniczych dla społeczeństwa bez pieniędzy, które będą stosunkowo ograniczone i prostsze w porównaniu z ciężkimi i skomplikowanymi tekstami, jakie mamy dzisiaj.

Nieustanny wzrost praw, które są ciężkie, liczne, ograniczające i restrykcyjne wywierają piętno na społeczeństwie, które się rozpada i traci kontrolę. To szokująca manifestacja systemu, który stara się dostosowywać to swojego stałego spadku. Jeśli nasz system potrzebuje coraz więcej przepisów, jest to rezultatem jego własnych słabości.

Czy jest konieczne, aby wskazywać, że widzimy tego dowody każdego dnia?

Podstawową cechą dobrego system powinien być brak konieczności zmian i modyfikacji. Powinien on pochodzić od stałego i nieruchomego, powszechnego odniesienia, które jest idealnie spójne w czasie. Jest to odniesienie, które pozwoli naszemu społeczeństwu rozwijać się w dobrym kierunku, naturalnie się regulować i ułatwi odnalezienie równowagi, bez potrzeby kwestionowania racji jego bytu.

Bez system monetarnego, i tylko w takim przypadku, możemy zdefiniować odpowiednie regulacje dla naszego społeczeństwa, pamiętając o najważniejszym: zapewnić maksymalną ochronę i wolność każdego człowieka. To z kolei zakazuje komukolwiek i w jakiejkolwiek formie ograniczanie wolności innych. Jeśli zaakceptujemy taki system, będzie on działał bez żadnych awarii. Dzięki temu uzyskamy prawa, które są niezbędne, spójne i trwałe. Oddzielą nas od wszelkich możliwych konfliktów i zabezpieczą nasz system społeczny, co będzie dla wszystkich korzystne.

W celu zapewnienia maksymalnej wolności dla wszystkich, przepisy będą oparte na następujących zasadach:

Nie zabijaj

Nie gwałć

Nie kradnij (co w każdym przypadku może być bezużyteczne w nowym świecie)

Nie niszcz innego człowieka ani równowagi na świecie

Nie ryzykuj życia innych

Nie zakazuj (w granicach prawa)

Nie zmuszaj/zobowiązuj (co jest rozumiane przez zniesienie przywódcy)

Podział zadań

Kiedy robimy to, co kochamy, to się nazywa „wolność”

Kiedy kochamy to, co robimy, to się nazywa „szczęście”

Na początku, zawody przyszłości nie będą dokładnie takie same jak są dzisiaj, będą dotyczyć sektora budowlanego, zarządzania zasobami, technologii, komunikacji, infrastruktury, dystrybucji, nauczania, badań, produkcji odzieży, zdrowia, kultury i sztuki, prawa, bezpieczeństwa, rekreacji, sportu i ekologii.

Nie będą już istniały zawody powiązane z finansami jak sprzedawcy, agenci reklamowi, bankierzy, ubezpieczeniowcy, księgowi, kontrolerzy podatkowi, ministrowie, politycy, handlowcy, menadżerowie czy liderzy.

Kto powinien wykonywać najtrudniejsze i niewdzięczne zawody?

Złota zasada równości. Przy zastosowaniu małych środków, każdy może stopniowo robić to co chce.

Ważne jest, aby określić, że każdy jest traktowany tak samo. Nie każdy będzie studiował dziesięć lat, żeby zostać lekarzem, ale niewielu lekarzy dorówna fizycznie kamieniarzowi, który potrzebował tylko roku, żeby wyuczyć się swojego zawodu. Jeśli lekarz może uratować życie kamieniarzowi, także lekarz będzie potrzebował kamieniarza, żeby wybudować dom. W oczach nowego społeczeństwa długoletnie studiowanie nie będzie dawało przewagi nad innymi oprócz tego, że uczy zawodu.

Potrzebujemy każdego. Każdy powinien podjąć decyzję, bez względu na to czy wysiłek jest intelektualny, fizyczny lub połączony.

Jeżeli pewne trudności i niewdzięczne zadania nie będą mogły być zautomatyzowane (co jest mało prawdopodobne), i nie znajdą się żadni ochotnicy, aby było sprawiedliwie i równo, każdy po kolei będzie wykonywał daną pracę dzięki wprowadzeniu schematów organizacyjnych.

Złagodzimy warunki pracy tak bardzo, jak to tylko możliwe, żeby były jak najbardziej przyjemne oraz zmniejszymy ilość godzin pracy dzięki dostępności ogromnej siły roboczej.

Ponownie, otwiera się przed nami nowa możliwość: ustanowienie rocznej służby obywatelskiej, którą trzeba będzie odbyć w pierwszym roku dorosłości, z możliwością dokonania wybory w jakim kraju ma się ona odbyć, i z którymi przyjaciółmi.

Jeśli zauważymy, że dobra konsumpcyjne staną się rzadkie ze względu na niechęć przedsiębiorstw do ich produkowania, wszyscy musimy zauważyć, że jest to poprawa. Zauważenie, że pewne produkty znikają, będzie znakiem postępu, nie regresji. Jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? Być może mniejszy komfort materialny, ale będzie to dobre dla prawdziwej ewolucji społeczeństwa.

Możliwość tracenia komfortu materialnego dla dobra komfortu społecznego w wolnym świecie, bez długów i konfliktów, nigdy nie powinna być czymś, co będzie nas spowalniać.

Każdy spadek produkcji będzie miał podwójnie pozytywny wpływ na ekologię: mniej zanieczyszczeń i większa potrzeba przetwarzania juz istniejących produktów.

Własności

Posiadanie domu będzie problemem tylko wtedy, gdy pozwolimy by ego weszło nam w drogę.

Na początku każdy będzie miał dom innej wielkości: jest to nieuniknione. Nie jest jednak normalne, by być za obecnym systemem, ponieważ jego jedyną przewagą jest usprawiedliwianie braku równości, co pozwala nam to ignorować.

Głównym priorytetem jest to, żeby każdy posiadał dom.

Następnie musimy odnowić prawie wszystkie domy pamiętając o renowacji najpiękniejszych zabytków architektonicznych. Dzisiaj nasze domy zużywają zbyt dużo energii nawet jeśli już wiemy, jak budować domy, które są przyjazne dla środowiska. Każdy będzie posiadał swój dom i zapewnimy, żeby każdy był z niego coraz bardziej zadowolony.

Uczynimy domy jutra tak równe w zakresie komfortu i wielkości, jak to tylko możliwe, będą różne kategorie, na przykład, dom dla osoby samotnej czy dom dla rodziny, ale pod względem komfortu, będą one takie same.

Im bardziej posuniemy się w przód, tym równość będzie się stawała coraz ogólniejsza.

Ekologia

Po pierwsze, koniec system monetarnego znacznie spowolni handel oraz przemysł. Poziom zanieczyszczeń spadnie gwałtownie, podobnie jak poziom przestępczości. Zniesienie systemu monetarnego już teraz jest naszą jedyna szansą aby zatrzymać przemysłowe, zabijające i oślepiające zanieczyszczenia, co powinno być za wszelka cene naszym bezwzględnym priorytetem.

Wtedy będziemy stanowczy: wiedza, która posiadamy na temat czystej energii, bez wątpienia mogłaby zapewnić energie dla całej planet. A wszystko to: bez stosowania benzyny czy energii jądrowej.

Czemu nie stosować ekologicznych metod, które przynoszą mały zysk w świecie opartym na dążeniu do głodu?

Oto jeden z przykładów:

Produkowanie energii na pustyniach jest powszechnie uznawane za opłacalne, na przykład, gdyby Saharę zapełnić panelami słonecznymi, mogłyby one produkować 750 Terawattów (miliony Wattów). Biorąc pod uwagę fakt, że Ziemia nigdy nie zużywa więcej niż 14 TW w danym momencie.
blogphotovoltaique.com

Edukacja, szkolnictwo, nauczanie, nauka

Dzieci są najbardziej istotną częścią naszej przyszłości. Inteligentna i zachęcająca edukacja będzie oferowała całemu społeczeństwu bogatszą, trwałą i cnotliwą przyszłość.

System szkolnictwa nie będzie się opierał na ocenach w świecie, gdzie rządzi konkurencja, ale będziemy mieli jeden podstawowy cel zapewnienia wszystkim wiedzy i niezbędnych umiejętności.

Nie powinniśmy już nigdy więcej mówić “to jest źle” lecz “spróbuj ponownie”, “prawie Ci się udało”, “wyjaśnię Ci to jeszcze raz”, i taka z do ukończenia studiów, kiedy to stopień będzie przyznawany przez komisje złożoną z profesjonalistów. Nie ma potrzeby wystawiania stopni: zwykłe sprawdzenie powinno być wystarczające.

Argument, że „konkurencja jest motywująca” może być dobry dal jednych, ale dla drugich katastrofalny. Czemu by nie motywować poprzez zachęcanie, które jest dużo bardziej skuteczne i wydajne?

Moglibyśmy uczyć dzieci podstawowych zasad życia, na przykład, jak pozostać prawdziwym wobec siebie unikając kłótni z innymi.

Moglibyśmy mieć system szkolnictwa oparty na wszechstronności i uczyć dzieci od najmłodszego podstaw majsterkowania, ogrodnictwa, ochrony zdrowia, dobrego samopoczucia czy zdrowego odżywiania się.

Bez względu na studiowaną dziedzinę nauki, powinniśmy wymieniać sie wiedzą i być przychylni i otwarci na dyskusje oraz uwzględniać odkrycia innych. Zawsze powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu pokorę dotyczącą naszej pewności, to będzie korzystne dla wszystkich.

Zdrowie

Oczywiście będziemy bardziej zdrowi w tak zdrowym, łatwym, uspokajającym kontekście, w którym opieka medyczna jest dostępna dla wszystkich.

W jedności siła

Bez względu na dziedzinę zawodu, zawsze będziemy zachęcać do wspólnej wymiany pomysłów i realizowania projektów. Mogą być to akcje lokalne lub humanitarne, na poziome regionalnym, narodowym lub międzynarodowym. Im bardziej sie przegrupujemy i będziemy wymieniać swoje punkty widzenia, tym bardziej nasze działania będą badane, poprawnie analizowane i optymalizowane. Liczy się opinia każdego z nas. Każdy dobry pomysł pochodzi od jednostki. Proponujmy, dyskutujmy, dzielmy się, analizujmy i działajmy zgodnie z naszymi wspólnymi warunkami pracy. W dzisiejszych czasach człowiek przoduje w każdej dziedzinie, zarówno jeśli chodzi o wiedzę, jak i o umiejętności. Właśnie dlatego możemy obudzić to, co w nas siedzi.

Jeśli czujesz, że mógłbyś poprowadzić projekt, nie wahaj sie wyrazić i zaproponuj swoją kandydaturę, ale nigdy się nie narzucaj.

Nigdy się nie wahaj by prosić innych, aby użyli swoich poszczególnych umiejętności. Jest to mało prawdopodobne, że profesjonaliści czy społeczeństwo odmówi pomocy innym w tym nowym kontekście, który jest napędzany motywacja, a nie poczuciem obowiązku.

Terytoria

Jeśli dzisiaj tak wielu ludzi ryzykuje życiem przekraczając granice by dostać sie do bogatszych państw, to nie dlatego, że jest tam lepszy klimat, kultura, czy miłe powitanie, dzieje się tak wyłącznie w poszukiwaniu pieniędzy. Jest to akt przetrwania. Po co podejmować takie ryzyko jeśli pieniądze przestaną istnieć? Jeśli mieliby wybór, woleli by zostać w domach swoich przodków, blisko swoich krewnych, w klimacie, do którego są przyzwyczajeni. Możemy obiecać, że jutro każdy będzie mógł żyć godnie w swoim własnym domu.

Idąc do przodu z tym projektem, zauważymy że z każdym dniem granice przestana mieć znaczenie i będą istniały tylko w naszych głowach.

Planeta, która pozwala nam żyć, zasługuje na coś lepszego niż jej pocięta reprezentacja sporządzona przez ludzi, przedstawiona wszystkim i utrzymywana przez każdego z nas.

Wartości

Dobra nie będą już więcej miały swojej wartości. Życie odzyska swoją wartość, najwyższa jaka istnieje.

Zmiana, na która czekamy, to właśnie to a nie jakieś kolejne przegrupowanie starego, bezużytecznego i groźnego systemu. Ten system opiera się na wartości towarów, zapominając o wartościach jednostek i planety. Bez pieniędzy i w stanie prawdziwej wolności, człowiek będzie musiał zmierzyć sie ze swoja prawdziwą naturą i opiniami innych. Jest to klucz do wszystkiego.

III. Nowa Era

jesteśmy w krytycznym, decydującym momencie w historii ludzkości. Jeszcze nigdy nie było aż tak ważne żebyśmy reagowali, zmieniali i ponownie ustalali. To chyba tu znajdziemy największe absurdy naszego społeczeństwa: nie kwestionujemy wad systemu finansowego, nawet jeśli wykorzystujemy do tego ludzi. Posiadamy wszelkie możliwości jakie można sobie tylko wyobrazić oraz ogromną siłę roboczą. Nasz potencjał jest kolosalny.

Nie mielibyśmy tyle przepisów, gdyby nasz system było właściwy.

„Zakazywanie” jest ważne tylko wtedy, gdy dotyczy ochrony jednostek oraz planety.

„Obowiązek” nigdy nie będzie akceptowany, tylko w przypadku podstawowych powinności: ochrona jednostek i planety.

Niestety, zakazy i obowiązki istnieją wszędzie i dla wszystkich, i są one coraz liczniejsze i bardziej absurdalne.

Jesteśmy obecnie w trakcie przejściowej fazy przechodzenia między dwoma epokami, co zapisze się w historii diametralnie inaczej.

Pierwsza z nich, która mamy dzisiaj, skupiona jest na dobrach, indywidualizmie, konkurencji, obowiązku, współczesnym niewolnictwie i uwarunkowaniach.

Epoka, która nastąpi, jest epoką wyzwolenia. Będzie zorientowana na jednostki, inicjatywę, współpracę, koordynację, motywację i prawdziwą wolność.

Lenistwo jest wyrazem odrzucenia systemu.

Motywacja jest wyrazem wolności jednostki.

Oczywiste jest, że za kilkadziesiąt lat, tłumacząc dzieciom jakie teraz istnieją relację między ludźmi i jak wyglądał system monetarny, będzie on wyglądał zupełnie barbarzyńsko, brutalnie i niebezpiecznie, tak jak my dzisiaj postrzegamy czasy średniowieczne.

Ale czas przemija, a życie zawsze wygra.

Kiedy patrzymy na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, łatwo pomyśleć, że złota era ludzkości już minęła, i jedyną rzeczą, która nas czeka jest upadek i destrukcja naszej planety. Istnieje jednak konieczność, która pcha nas w kierunku jednej wyjątkowej drogi do przyszłości, drogi porozumienia i zjednoczenia.

Najwyraźniej wydarzenia poprowadzą nas bez porażek do najwyższego punktu naszego istnienia: cywilizacji rządzonej przez wolność, równość i równowagę.

Najlepsze nie jest już za nami: wręcz przeciwnie.

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione
Nelson Mandela