Aliĝu    Facebook Twitter Google Plus Pinterest Mail

MOCICA

Unuiĝintaj kaj liberaj

Movado por memstara kaj konscia civilzacio

La projekto Mocica estas movado, kiu proponas trietape la transiron al modelo de socio sen mono, administrata de tutmonda demokratia organizaĵo (la TDO5)

Kiel funkcias la senmona mondo ? Per la senpaga disponebligo de sia alvokiĝo al la komunumo.

Anstataŭ tujan kaj ekvivalentan permonan redonon, ĉiu ricevos postan kaj multobligitan returnaĵon de la komunumo :

Senmona mondo neniel instigos al nenifarado. Esti utila por la aliaj estas fundamenta bezono. La nuntempaj laborkondiĉoj ebligas neniom da entuziasmo. Por retrovi akordecon, impeton, ĉiu devas esti libera praktikadi sian alvokiĝon.

En mondo kie mono ne ekzistas, ne eblas pagi por havigi ion. Tiel :

En justa mondo, la taskoj malmulte entuziasmigaj estas ĉies aferoj. Per niaj komunaj konoj kaj la amaso de homoj, efika kaj malmulte deviga organizado povos ekesti.

La TDO5 ebligas al ĉiu partopreni en la decidoj, sed ankaŭ disdoni kun justeco la komunajn taskojn. Tion ni povos garantii tiel. Ankaŭ rilate al tio la komunumo povos fari la decidon ne kontribui al la vivo de unuopulo se tiu rifuzas fari sian parton.

La projekto Mocica proponas tiun ŝanĝon trietape.

1-a etapo : la kolektiĝo

La aliĝo kiel membro de la projekto validas kiel aprobo sekvi ĝin.

Ĉiu membro laboras por komuniki la projekton ĉirkaŭ si.

Ni estigas la TDO5-on kaj kune pretigas, sektoron pos sektoro, la trairon.

Ni transiros al la sekva etapo kiam amasa konsento estos decidita je la planeda nivelo.

2-a etapo : la transiro

Ni plu faros la aktivecon, kiun ni estis farantaj, sed sen uzi ajnan pagrimedon.

Ni tiel konservos la meĥanismojn necesajn por la bonfunkciado de nia socio.

Malaperos :

Ni komencas starigi la novan modelon laŭ tio, kio estis pretigita kaj antaŭvidita dum la unua etapo.

3-a etapo : la organizado

Ni plu funkciigu la fundamentajn meĥanismojn de la socio, ni starigu la novan modelon.

Ni interŝanĝu ideojn, iniciatojn kaj kompetentecojn por la ĝenerala bonfarto.

Ni adaptiĝu al la plej malfacilaj aktivecaj ŝanĝoj

Ni subtenu ilin kaj privilegiu la helpadon en la areoj en spertantaj malfacilecon.

Por la ĝenerala organizado, ni proponas Tutmondan Demokratian Organizaĵon kun 5 niveloj de kunveno (TDO5), kiu tiam estos starigita. Ĝi ebligos al ĉiu partopreni en la decidoj koncernantaj rin, en malsamaj niveloj, ĉu je la loka nivelo (ekzemple : urbo) aŭ la plej malloka (ekzemple : elekto koncernanta la homaron aŭ la planedon).