Aliĝu    Facebook Twitter Google Plus Pinterest Mail

MOCICA

Unuiĝintaj kaj liberaj

Tutmonda demokratia organizado kun 5 niveloj de kunveno

Kiel ni organiziĝu ? La TDO5 (Tutmonda demokratia organizaĵo kun 5 niveloj de kunveno) ebligas al ĉiu unuopulo partopreni en la decidoj, kiuj koncernas tiun.

La elektoj, kiujn ĉiu unuopulo devas fari povas koncerni la lokajn decidojn same kiel la elektojn koncernantajn pli vastan komunumon.

Se la loĝantoj de iu urbo ne devas influi la elektojn de alia urbo, ĉiuj egale devas elekti la decidojn pri la Homaro. Tial necesas difini malsamajn nivelojn de kunveno.

La Mocica proponas por nia estonteco en la libera Mondo, la estigon de organizaĵo demkratia kun kvin niveloj de kunveno, aŭ TDO5.

La 1-a nivelo de kunveno estas la najbara areo. Ĝi kongruas kun kvartalo de vilaĝo aŭ de urbo.

La 2-a nivelo de kunveno estas la loĝareo. Ĝi kongruas kun vilaĝo aŭ urbo.

La 3-a nivelo de kunveno estas la riĉofonta areo. Ĝi kongruas kun teritorio inkluzive la loĝareojn dependajn de tiu-ĉi je nutraj riĉofontoj.

La 4-a nivelo de kunveno estas la kultura areo. Ĝi kongruas kun komunumo de sama kulutra origino, kio kungruas nuntempe kun la nacioj.

La 5-a nivelo de kunveno estas la planeda areo.

La TDO5 komenciĝas ekde la nivelo 1 : la najbara areo. Dum iliaj kunvenoj, la loĝantoj de sama kvartalo debatas pri la bonfunkciadon de ĝi. Parolisto elektita aliĝos al la aliaj parolistoj de la sama urbo aŭ vilaĝo por formi kunvenon de dua nivelo : la kunveno de la vilaĝo aŭ de la urbo.

Tiu kunveno garantios la kunordigadon kaj la akordecon inter la malsamaj kvrataloj, debatos pri la malsamaj iniciatoj ekologiaj kaj sociaj proponitaj de la kunveno de nivelo 1, kaj garantios la kunordigadon inter ili. La membroj de ĉiu kunveno de nivelo 2 elektos paroliston, kiu aliĝos al tiuj de la sama areo de riĉofontoj.

Tiu kunveno de tria nivelo debatos pri la prizorgado de sia riĉofonta areo (kiel la pejzaĝoj, la historia kaj natura heredaĵoj, la ŝoseoj kaj fervojoj). La kunveno debatos pri la disdonado de la roloj por la expluatado, la transportoj kaj disdonadoj de la riĉofontoj de la teritorio al la komunumoj.

La kunvenoj de riĉofontaj areoj elektos siavice sian paroliston, kiu aliĝos al tiuj de la sama kultura areo. La kunvenoj de 4-a nivelo devos garantii la kunordigadon inter la riĉofontaj areoj reprezentitaj, garantii la bonfunkciadon, la ekologian kaj socian perfektigon de la ĉiomo de tiu teritorio. Ili strebos disvolvigi la interhelpon kaj la akordecon inter la malsamaj kulturaj areoj tra la mondo.

Finfine, ĉiuj parolistoj de la kulturaj areoj grupiĝos por la kunveno de 5-a nivelo, tiu, kiu reprezentas nian civilzacion. Tiu kunveno havos la celon garantii la akordecon kaj la komunikadon inter ĉiuj kulturaj areoj, listigi la iniciatojn, proponojn aŭ prizorgojn de la subaj kunvenoj, proponi kaj apliki agojn por garantii la pacon en la mondo, purigi kaj protekti nian planedon, garantii la estigon de balotoj por la gravaj elektoj, konsistigi la universalajn leĝojn de la libereco de la individuoj, gardi la ĝeneralan ekvilibron kaj estigi la homhelpajn aŭ militajn agojn se necese.

La kunvenoj de niveloj 2, 3, 4 aŭ 5 ne povos fari decidon sen la demokratia konsento de la loĝantoj, kiujn ili reprezentas.

Sen reganto, la TDO5 ebligas al ĉiu el ni proponi iniciatojn, partopreni en ĉiuj decidoj koncernantaj rin kaj voĉdoni egalnivele kiel la aliaj.

Pli ol organizsistemo, la TDO5 ebligas garantii, ke la komunaj taskoj estas disdonitaj egalnivele. La komunumo povos fari la decidon ne kontribui al la vivo de iu civitano se tiu rifuzas kontribui al la kolektiva vivo.

La TDO5 ne pretendas je kompleteco kaj senevolueco, sed ĝi male estas malrigida, perfektigebla, ŝanĝebla kaj adaptebla.

Ĝi ebligas la estigon de ĉia tipo de demokratia organizado ene de la komunumoj, laŭ la elekto de ties membroj.

Temas esence pri modelo de organizado, kiu invitas ĉiujn demokratiajn modelojn. Ĝi havas la celon interligi kaj harmoiigi multnombrecon da malsamaj kunvenoj, el kiuj ĉiu kongruas kun la karaktero de la komunumo, kiun ĝi reprezentas.

Tiu bazo, kiun ni proponas, ebligas al ĉiuj kunvenoj kaj al ĉiuj kulturoj havi sian propran funkcimanieron kaj tiel eviti eviteblajn streĉojn kaj pezaĵojn.

La TDO5 povas jam hodiaŭ komenci ekfunkcii laŭ la progresado de la projekto MOCICA. Por tio, ni komencu kunveni kun nia najbararo kaj ni parolu pri la estonto.