MOCICA

Jednotní a svobodní

Hnutí pro vědomou a autonomní civilizaci

Projekt Mocica je hnutím, které navrhuje třífázový přechod k modelu společnosti bez peněz, spravované Globální Demokratickou Organizací GDO5.

Jak bude svět bez peněz fungovat? Každý z nás poskytne svoji práci a odbornost zdarma celé komunitě. Například lékař poskytne vyšetření výměnou za "děkuji". Pokud lékař potřebuje opravit auto, poděkuje za poskytnutou pomoc opraváři...a tak dále.

Tedy namísto okamžitého ohodnocení provedené služby penězi dostává každý jedinec služby a práci celé komunity.

Ve spravedlivém světě jsou ty nejtěžší a nejneoblíbenější práce věcí celé komunity. Díky našim znalostem, dobré organizaci a velkému počtu lidí se na provedení těchto prací můžeme všichni podílet, aniž bychom zažívali nějak mimořádná omezení a nepohodlí.

Projekt Mocica navrhuje provedení změny ve třech postupných krocích.

První krok: Sdružování

Registrací členství vyjadřuje jedinec rozhodnutí účastnit se projektu.

Každý člen rozšiřuje ve svém okolí povědomí o projektu.

K dalšímu kroku přistoupíme vždy až po dosažení všeobecné planetární shody.

Druhý krok: Přechod

Budeme pokračovat ve své dosavadní práci, jen s vyloučením peněz.

Zachováme nezbytná opatření potřebná k zajištění dalšího fungování společnosti.

Co skončí:

K dalšímu kroku přistoupíme až dosáhneme většinové shody a harmonie.

Druhý krok: Organizace

Postupně budeme měnit základní mechanizmy společnosti.

Změníme základní myšlenky, iniciativy a kompetence pro všeobecné dobro.

Provedeme nejdůležitější změny v práci a povolání.

Prioritně se zaměříme na pomoc oblastem, které to nejvíc potřebují.

Pro organizaci navrhujeme Globální Demokratickou Organizaci v pěti úrovních zastupitelstev GMO5. Tato umožní každému jedinci podílet se na rozhodnutích, které se jej týkají, na místní (město, vesnice) i globální (planetární) úrovni.