MOCICA

Jednotní a svobodní

Globální Demokratická Organizace v pěti úrovních

Jak bude vypadat naše organizace? GDO5 (Globální Demokratická Organizace 5 úrovní) dovoluje každému jednotlivci podílet se na rozhodnutích, která se jej osobně týkají.

Rozhodnutí, která je třeba učinit, se mohou týkat místních oblastí stejně jako širší komunity.

Obyvatelé jednoho města nemají zasahovat do rozhodování druhého, všichni však musí být ve shodě, pokud jde o rozhodnutí týkající se celého lidstva. Z toho důvodu je nutné definovat různé úrovně zastupitelských shromáždění.

Pro naši budoucnost ve svobodném světě navrhuje Mocica ustavení demokratické organizace složené z pěti úrovní sestavy zastupitelů - GDO5.

První úroveň sestavy je sousedství. To odpovídá území nejbližšího sousedství ve vesnici nebo ve městě.

Druhou úrovní sestavy je obytná zóna, to je město nebo vesnice.

Třetí úrovní je zóna zdrojů. Ta odpovídá velikosti území zahrnujícího potravinové zdroje pro danou obytnou zónu, včetně obytné zóny samé.

Čtvrtá úroveň je kulturní zóna. To odpovídá komunitě stejné kultury - dnes to jsou národy.

Pátou úrovní je planetární zóna.

GDO5 začíná na 1. úrovni - zóna sousedství. Obyvatelé oblasti diskutují o správě vlastního území. Určený zástupce se pak schází se svými protějšky z ostatních 1. úrovní, aby společně reprezentovali druhou úroveň - obytnou zónu.

Tato 2. úroveň zajišťuje koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými sousedstvími 1.úrovně. Diskutuje různé ekologické a sociální iniciativy navržené shromážděními první úrovně. Členové 2. úrovně určí svého zástupce, který, společně se svými protějšky z ostatních obytných zón, vytvoří zónu zdrojů.

Tato úroveň zajišťuje celkovou údržbu své zóny zdrojů ( území, přírodních a historických lokalit, cest a silnic). Domlouvá se na rozdělení rolí pro využití zdrojů, dopravy a distribuce územních zdrojů celku komunitám.

Zástupci zóny zdrojů určí svého zástupce pro reprezentaci v rámci kulturní zóny. 4. zóna - kulturní zóna - zajistí koordinaci zástupců zón 3. úrovně, ekologickou a sociální optimalizaci celého území. Usiluje o vývoj a zlepšení spolupráce a porozumění mezi rozdílnými kulturními zónami celého světa.

A nakonec, všichni zástupci 4. úrovně se sdruží v páté úrovni, která reprezentuje celou naši civilizaci. Zde zajišťují komunikaci a shodu mezi jednotlivými částmi světa, navrhují opatření pro zajištění míru, udržení čistého prostředí a ochranu planety. Pro přijímání důležitých rozhodnutí zavádí funkční hlasovací systém, vytváří jednotné právní předpisy k ochraně práv jednotlivce, udržují základní rovnováhu a organizují humanitární akce, v případě potřeby i akce vojenské.

Zástupci 2., 3., 4., a 5. úrovně nemohou činit rozhodnutí bez demokratického rozhodnutí obyvatel území, které reprezentují.

Bez vůdce GDO5 umožňuje každému jedinci navrhovat iniciativu, podílet se na rozhodnutích která se jej týkají, demokraticky volit.

Organizace GDO5 není žádným statickým neměnným orgánem. Musí být a bude flexibilní a adaptabilní podle potřeby.

Umožňuje zavedení všech typů demokratických organizací v jednotlivých komunitách, vždy podle rozhodnutí místních obyvatel.

Slouží jako základní model organizace, umožňuje a vítá všechny typy demokratických modelů. Jejím cílem je dosáhnout shody a harmonie mezi jednotlivými rozdílnými zástupci, z nichž každý reprezentuje obraz komunity, kterou zastupuje.

Námi navrhovaný základní model dovoluje všem zástupcům a všem kulturám pracovat způsobem, který každému osobně nejvíce vyhovuje, a v maximální míře se vyhnout neshodám v rámci přirozených odlišností.

GMO5 může již ode dneška začít pracovat, a postupně monitorovat vývoj projektu Mocica. Začněme se sdružovat v rámci našeho nejužšího okolí, abychom společně diskutovali plány pro budoucnost.