Aliĝu    Facebook Twitter Google Plus Pinterest Mail

MOCICA

Unuiĝintaj kaj liberaj

Enhavtabelo

1. Enkonduko

Demokratia organizaĵo devas ebligi al ĉiu unuopulo partopreni en la decidoj koncernaj rin. Ĉies voĉo devas kalkuli je egala nivelo kiel la koncernatoj.

La elektoj, kiujn ĉiu unuopulo devas fari povas esti faritaj por lokaj decidoj (ekzemple koncerne la urbon/la vilaĝon kie ri loĝas) same kiel pri elektoj koncernaj komunumon pli vastan (ekzemple koncerne la Homaron).

La loĝantoj de iu urbo ne povas influi la decidfaron de la kunveno de alia urbo, sed la loĝantoj de ambaŭ urboj devos elekti egalmaniere pri la decidoj planednivelaj.

Tial necesas estigi organizaĵon kun diversaj niveloj de kunveno.

2. La niveloj de kunveno

Ni proponas organizon demokratian kun 5 niveloj de kunveno (NK) kiuj estas, de la plej malgranda ĝis la plej granda :

3. La memstara kunveno

Ni nomas « memstara kunveno » kunvenon kiu kunigas la ĉiomon de la membroj de iu komunumo aŭ de ties reprezentantoj kaj kiuj komune faras la elektojn koncernajn nur la membrojn de la komunumo.

La kunvenoj estas nomataj « memstaraj » ĉar ili havas sian propran regularon kaj sian propran funkcimanieron. Ili garantias la bonokazadon kaj la kunordigadon de la subnivelaj komunumoj se ili estas reprezentataj.

4. Ĝenerala organizado

Memstara kunveno unuanivela (MK1) : onia kvartalo

La enaj celoj :

La eksteraj celoj :

Rimarkoj :

La elekto de la parolisto fariĝas per decido de la kunveno laŭ ties deziro : per volonteco, laŭvice, lote aŭ balote. Kunveno povas elekti iun, kiu volontulas kaj kiun ĝi konsideras bona parolisto, tutsame kiel ĝi povas ŝanĝi rin laŭvice.

Memstara kunveno duanivela (MK2) : onia urbo, onia vilaĝo

Priskribo :

MK2 kunigas la ĉiomon de la parolistoj de MK1 kaj reprezentas la loĝantojn de sama loĝareo (urbo aŭ vilaĝo)

La enaj celoj :

La eksteraj celoj :

Rimarkoj :

La elekto de la parolisto fariĝas per decido de la kunveno laŭ ties deziro : per volonteco, laŭvice, lote aŭ balote. Kunveno povas elekti iun, kiu volontulas kaj kiun ĝi konsideras bona parolisto, tutsame kiel ĝi povas ŝanĝi rin laŭvice.

La parolistoj de la MK1-oj havas la celojn elstarigi, dum la MK2-oj la petojn, proponojn, iniciatojn aŭ problemojn priparolitajn dum iliaj koncernaj MK1-oj kaj kiuj necesus la kunlaboradon, la subtenon aŭ akcepton de la aliaj MK1-oj.

Neniel la parolistoj povas decidi, ekcepte okaze de evidenta tuta interkonsento.

La misio de la parolistoj estas transdoni raporton de la MK2 al ties koncernaj MK1-oj, kiu estos en la tagordo de la venonta MK1. Povas temi pri konduki helpan kunagon por kvartalo aŭ familio spertanta malfacilecojn tutsame kiel la decidfaro koncernanta la tutan loĝareon (ekz. biciklaj vojoj, prizorgado de la ruboj, ktp.)

Okaze de konflikto, malakordo, malkonsento inter du aŭ pluraj MK1-oj pri la decidfaro, la parolistoj devas garantii la komunikadon inter siaj MK1-oj kaj serĉi akordecon per privilegiado de la tuta interkonsento. Se tiu ne estas atingita, ili havos la taskon estigi baloton per siaj rimedoj kaj laŭ la dezirata modo (50%+1, du trionoj, tri kvaronoj, aŭ alie). Ili povas decidi alvoki ĵurion de sendependaj civitanoj hazarde elektitaj, aŭ ĉia alia modo de demokratia decido.

Dum malkonsento inter du aŭ pli da partioj, la plej granda nombro neniel havas pli da povo ol la malgranda nombro tiom longe kiom eblas estigi tion, kio kontentigus ĉiun el la partioj.

Memstara kunveno trianivela (MK3) : onia riĉofonta areo

Priskribo :

MK3 kunigas la ĉiomon de la parolistoj de la MK2-oj kaj reprezentas la kunvenon de la loĝareoj (urbo kaj vilaĝoj), kiuj kunokupas teritorion kiel nutran riĉofonton. La areo kiun ĝi geografie reprezentas estas tiu riĉofonta areo.

La enaj celoj :

La eksteraj celoj :

Rimarkoj :

La elekto de la parolisto fariĝas per decido de la kunveno laŭ ties deziro : per volonteco, laŭvice, lote aŭ balote. Kunveno povas elekti iun, kiu volontulas kaj kiun ĝi konsideras bona parolisto, tutsame kiel ĝi povas ŝanĝi rin laŭvice.

La parolistoj de la MK3-oj havas la celojn elstarigi, dum la MK4-oj la petojn, proponojn, iniciatojn aŭ problemojn priparolitajn dum iliaj MK-oj.

Neniel la parolistoj povas fari decidon, krom okaze de evidenta tuta konsento.

La parolistoj havas mision transdoni raporton de la MK3 al ĉiuj MK1-oj reprezentitaj.

Okaze de konflikto, malakordo, malkonsento inter du aŭ pluraj MK2-oj pri la decidfaro, la parolistoj devas garantii serĉi akordecon per privilegiado de la tuta interkonsento. Se tiu ne estas atingita, ili havos la taskon estigi baloton de ĉiuj reprezentitaj membroj de tiu MK3. Tiu baloto estos farita per iliaj rimedoj kaj laŭ la dezirata modo (50%+1, du trionoj, tri kvaronoj, aŭ alie). Ili povas decidi alvoki ĵurion de sendependaj civitanoj hazarde elektitaj, aŭ ĉia alia modo de demokratia decido.

Dum malkonsento inter du aŭ pli da partioj, la plej granda nombro neniel havas pli da povo ol la malgranda nombro tiom longe kiom eblas estigi tion, kio kontentigus ĉiun el la partioj.

Memstara kunveno kvaranivelo (MK4) : onia kultura zono

Priskribo :

MK4 kunigas la ĉiomon de la parolistoj de la MK3-oj de sia geografia areo kaj reprezentas la kunvenon de la loĝantoj de komuna kultura areo.

La kultura areo estas geografie tio, kio nuntempe estas la nacioj (kun estontaj eblaj kunigoj kaj aliaj evoluoj). Nuntempe la loĝantoj de du nacioj malsamaj havas malsamajn estrarojn, dependas de leĝoj kaj organizaĵoj malsamaj kaj havas malsamajn kulturojn. Tial, en la Libera Mondo, ni pliŝatas nomi ilin « kulturaj areoj » prefere ol nacioj. La organizmodo laŭ la TDO5 antaŭsupozigas malmultajn malsamecojn en ĝiaj fundaĵoj inter la malsamaj kulturoj, sed male tutmondan homogenecon.

La kvaranivelaj kunvenoj ebligas ĉefe kunordigi la MK3-oj (faciligite de komunaj lingvo kaj kulturo) kaj havi mezan nivelon inter si kaj la universala kunveno planednivela : la MK5.

La enaj celoj :

La enaj celoj :

Rimarkoj :

La elekto de la parolisto fariĝas per decido de la kunveno laŭ ties deziro : per volonteco, laŭvice, lote aŭ balote. Kunveno povas elekti iun, kiu volontulas kaj kiun ĝi konsideras « bona parolisto », tutsame kiel ĝi povas ŝanĝi rin laŭvice.

La parolistoj de la MK4-oj havas la celojn elstarigi, dum la MK5 la petojn, proponojn, iniciatojn aŭ problemojn priparolitajn dum iliaj MK-oj.

Neniel la parolistoj povas fari decidon, krom okaze de evidenta tuta konsento.

La parolistoj havas kiel mision transdoni raporton de la MK3 al ĉiuj MK1-oj reprezentitaj.

Okaze de konflikto, malakordo, malkonsento inter du aŭ pluraj MK2-oj pri la decidfaro, la parolistoj devas garantii serĉi akordecon per privilegiado de la tuta interkonsento. Se tiu ne estas atingita, ili havos la taskon estigi baloton de ĉiuj reprezentitaj membroj de tiu MK3. Tiu baloto estos farita per iliaj rimedoj kaj laŭ la dezirata modo (50%+1, du trionoj, tri kvaronoj, aŭ alie). Ili povas decidi alvoki ĵurion de sendependaj civitanoj hazarde elektitaj, aŭ ĉia alia modo de demokratia decido.

Dum malkonsento inter du aŭ pli da partioj, la plej granda nombro neniel havas pli da povo ol la malgranda nombro tiom longe kiom eblas estigi tion, kio kontentigus ĉiun el la partioj.

Memstara kunveno kvinanivela (MK5) : la monda areo

Priskribo :

La MK5 kunigas la ĉiomon de la parolistoj de la MK4-oj kaj reprezentas la ununuran kunvenon de nia civilizacio.

La celoj :

5. La transversaj kunvenoj

Eblas plani transversaj kunvenoj. Ili povas esti ĉiaj ajn kaj por ajna utileco. Ekzemple, ni proponis kunvenan nivelon de 3-a tipo laŭ la kriterio de la teritorio, kiu ebligas la nutraĵan provizadon de malsamaj komunumoj kiaj urboj/vilaĝoj. Sed ekzemple, malsama grupo de komunumoj povas esti unuiĝintaj de komuna energia riĉofonto. Tiuj povos kuniĝi kadre de transversa kunveno por debati pri la administrado/disdonado de tiu energia riĉofonto.

6. La pasaĵo : kiam ? kiel ?

La pasaĵo de nia aktuala modelo al la TDO5 povas komenci jam nun, komencante per la interkonatiĝo kun viaj najbaroj kaj la loĝantoj de via kvartalo. Gravas krei tiun najbaran ligilon por ke iam, ĝeneraligita je la planeda nivelo, la unuiĝo de nia civilizacio estu kompleta, kiel granda semrompa ĉeno.

Favorigi amikecan rilaton estas plie rimedon por paroli kaj konatigi la projekton. Laŭ la evoluado de la projekto, la unuanivelaj kunvenoj povos pligrandiĝi nombre kaj amplekse.

Poste, la bazo de la TDO5 ebligos estigi tiun piramidon en kiuj decidoj ekas de la bazo kaj de la pinto. Ĝi povos evolui laŭ niaj kolektivaj elektoj.

Estas normale havi nuntempe ian malfacilecon sin projekcii en la estigon de tiu inversa piramido. Efektive, ni estas fermantaj ĉapitron de nia historio por malfermi novan : temas pri blanka paĝo.

Ĝi evoluo laŭgrade kaj malkaŝos progresive la novan vizaĝon de nia civilizacio.

7. Konkludo

La TDO5 ne pretendas esti kompleta kaj nemodifebla sed male, ĝi estas malrigida, pliboniginda, variipova, adaptebla. Ĝi povos evolui al pli aŭ malpli granda nombro de niveloj de kunveno, laŭ niaj elektoj kaj bezonoj.

Ĝi ebligas la estigon de ĉia demokratia organizado ene de la komunumoj laŭ la elekto de ties membroj.

Temas esence pri modelo de organizaĵo, kiu invitas ĉiujn demokratiajn modelojn. Ĝia celo estas interligi kaj harmoniigi multoblecon da malsamaj kunvenoj, inter kiuj ĉiu kongruas kaj la bildo de la komunumo kiun ĝi reprezentas.

Tiu bazo, kiun ni proponas, ebligas al ĉiuj kunvenoj kaj al ĉiuj kulturoj havi sian propran funkcimodon kaj tiel eviti la streĉojn kaj pezecojn eviteblajn.

Tiel, sen la konsento aŭ juĝo de la najbaraj kunvenoj, la akordeco kaj la interordigado ĝeneralaj povos ade pliboniĝi kaj varii.

Tiu multobleco tiel realigita havos interalie la avantaĝon testi malsamajn funkcimodojn kaj ebligi, ekemple, koni kaj dividi la plej efikajn kaj la plej profitajn.